Vannituba veekindlaks ja kauakestvaks! Hüdroisolatsiooni ABC

Jorma Piisinen
Enne hüdroisolatsioonitööga alustamist tuleb kontrollida seinte sirgust ja põrandakaldeid. | Rekennusmaailma

Kes majaehitust või remonti plaanib, saab kuludes kokku hoida, kui osa töid ise ära teeb. Pesuruumide ehitamisel või remontimisel pole seaduse mõistes isetegemisel takistusi. Peab vaid teadma, mida teed.

Tõsi, mõned korteriühistud nõuavad, et hüdroisolatsioonitööd teeks asjatundja ning sageli kutsutakse töid üle vaatama erapooletu audiitor teisest firmast. Niisiis: kui kavatsed teha kortermajas pesuruumi remonti, tuleb piisavalt palju varem maja haldajaga ühendust võtta. Eramuomanikel tasub aga meeles pidada, et elupaiga tervislikkust või turvalisust mõjutava remondi puhuks tuleb hankida ehitusluba.

 

Määra pinna olukord
 

Niiskustõkketöid tehes on oluline eelnevalt selgeks teha isoleeritava pinna materjal. Plaaditavate pindade alusmaterjal peaks olema selline, mis alluks võimalikult vähe välistele mõjudele. Kõige parem, kui aluspind, millele tehakse hüdroisolatsioon, on mineraalne. Kiviseinte kruntimine tuleks teha tsemendipõhiste pahtlitega ja mörtidega. Kivimaterjalide puhul hüdroisolatsiooni alusmaterjalina on see eelis, et kivi ei hakka kõdunema ja mädanema, kui hüdroisolatsioonikiht kuskilt katki läheb.

Ehitusplaatidest seinad peaksid samuti olema võimalikult sellised, et need ei hakkas nii-öelda elama ega sisaldaks orgaanilisi aineid. Pinnad saadakse veetihedaks õigete materjalide ja töövõtetega. Tasub valida sellised hüdroisolatsioonitooted, millele on mõni tehnoloogiauurimiskeskus väljastanud vastava sertifikaadi. Suurtootjate toodete puhul on eelis, et võimaliku praaktoote puhul võetakse vastutus vigadega toote eest.

 

Kalded olgu korras!
 

Enne hüdroisolatsioonitööga alustamist tuleb kontrollida seinte sirgust ja põrandakaldeid. Põrandate puhul peab olema eriti täpne seinte ääres – et kalded ei satuks olema seinte, vaid ikka põrandatrapi suunas. Eraldi tuleb kontrollida, et põrandatrapi ümber poleks lohku, kuhu vesi võiks seisma jääda. Ei ole mõtet üritada teha põrandakaldeid saunast pesuruumi poole, vaid paigaldada põrandatrapp saunaruumi põrandasse. Vähemalt meetrise läbimõõduga alal ümber põrandatrapi peaks põrandakalded olema 1/50, kaugemal piisab, kui kalded on 1/100.

Enne hüdroisolatsioonmastiksi peale kandmist tuleb kontrollida, et pinnad oleksid piinlikult siledad ja neil poleks juhtumisi mördi- või pahtlikonarusi – pintsli või rulliga peale kantav niiskustõke valgub konarustelt maha ja vajalik hüdroisolatsioonikihi paksus jääb saavutamata. Segukamm võib õhukese niiskustõkkekihi all oleva konaruse katki teha ja töö ongi untsus.


Loeb pindade ruutmeetrite arv
 

Enne, kui minna niiskustõket poest ostma, tasub täpselt kokku arvestada kaetavate pindade ruutmeetrid. Sedasi saad teada, kui palju niiskustõket vastavatele pindadele üldse kulub.

Niiskustõkkeainetel on ka erinevusi: osade toodete puhul võib näiteks olla nõutud, et põranda niiskustõkkekihi paksus oleks suurem kui seintele kantaval kihil. Tootjad annavad toote kulumäärad tavaliselt liitrit või kilo ruutmeetri kohta. Lisaks võib kasutusjuhistes olla kirjas ka nõue minimaalse kihi paksuse suhtes. Niiskustõkketooteid on mitmeid. Harrastajast ehitus- ja remondimehele on sobilikumad nn ühekomponendilised niiskustõkkevõõbad. Nende puhul pole vaja erinevaid aineid enam kokku segada.

Tihti on kaupluses pikalt seisnud toote pinnale tekkinud vesi – see on normaalne, kui toode ise ei ole ületanud kõlblikkusaega. Korralikult segades saab töö alustamiseks õige võõba.

Hüdroisolatsioon koosneb mitmest eri komponendist. Tavaliselt on materjalideks primer või niiskustõkkevõõp ning vuugi- ja nurgatugevdusvahendid (sise- ja välisnurga nurgakaitsed on eraldi), erinevat mõõtu läbiviiguosad elektrikaablite ja harutooside tarbeks, segistite läbiviikude jaoks, samuti läbiviiguosad kanalisatsioonitorudele ja põrandatrappidele ning muidugi hüdroisolatsioonivõõp. On ka veel olemas niiskete ruumide kivipindadele mõeldud pahtlid ning kinnitus- ja vuugisegud ja sanitaarsilikoonid. Meeles peab pidama, et läbiviigudetailid peavad olema tihedalt isoleeritava vahendi ümber.

Kui kõik tooted on samast tooteperekonnast, tagab tootja, et erinevad tooted sobib ka omavahel kokku panna. Nii et pole mõtet riskida ja kasutada samas pesuruumis erinevate tootjate tooteid, isegi kui rahaliselt võib see soodsam tunduda.

Tööks materjale hankides arvesta, et põrandatrapp vastaks niiskustõkkevalmistaja antud tingimustele. Niiskustõkete müüjad annavad nõu, kui neile öelda, millist marki põrandatrapp sul hangitud.


Tee ettevalmistustööd
 

Enne võõpama hakkamist puhasta aluspind tolmust ja muust mustusest. Primerit või niiskustõkkevõõpa on hea pinnale kanda pintsliga. Rulliga primerit pinnale kandes tekitab rull kihti kergesti õhumulle ja tihedat pinda selliselt ei saa. Enne järgmise kihi peale kandmist peab laskma eelmisel kihil piisavalt kuivada.

Kui primer on juhise kohaselt pindadele kantud ja ka kulu vastab taaral avaldatule, tasub järgneva tööna ette võtta seinte läbiviikude tegemine vastavate läbiviigudetailidega ja nende veetihedaks tegemine; samuti on hea kinnitada seinte püstnurkade tugevduslindid.

Ehitusplaatidest seinte puhul peab läbiviikude ja nurgatugevduste tegemisega samaaegselt tugevduslindiga katma ka plaadivahed ja kui on keset plaate näha ka kruvipead, siis ka need tuleb tugevduslindiga katta, kui juhises on nii mainitud. Läbiviikude ja tugevduslintide kinnitamine toimub tavaliselt niiskustõkkemassiga.

Kui seinte tugevduslindid ja läbiviigud on kinnitatud, saab peale kanda esimese kihi hüdroisolatsioonivõõpa. Harrastaja jaoks lihtsaim on seda teha rulliga massi seinale kandes. Tuleb aga arvestada, et see töö pole värvimine, ainet tuleb pinnale kanda rohkelt.

Kui esimene hüdroisolatsiooni kiht on kuivanud, võib peale kanda järgmise kihi. Teise kihi järel peab vaatama, kui palju on ainet kulunud, ja võrrelda, kuivõrd see vastab tootja antud kulunormile.


Täpsus hooldusremontimisel        
                        

Hüdroisolatsiooni tihedust saab kontrollida ka spetsiaalse vaakumpumbaga: hüdroisolatsiooni pinnale kantakse eriti lahjat nõudepesuvahendi vesilahust (u 1/100), ja kui käsipumbaga tekitatakse hüdroisolatsiooni pinnale alarõhk, hakkab nõudepesuvahendi lahus mullitama – see juhtub tingimusel, kui hüdroisolatsioonikiht ei ole piisavalt tihe ja alarõhk imeb õhku läbi hüdroisolatsioonikihi. See kontrollimisviis on hea just osaliselt lammutatud pesuruumides, kus tuleb kokku liita vana ja uus hüdroisolatsioon.

Alarõhu kasutamine võib asjatundmatule probleemiks kujuneda, sest liiga suureks pumbatud alarõhk võib hüdroisolatsiooni aluselt lahti kangutada. Alarõhukatset saab ära kasutada ka nurkdes; sel juhul on hüdroisolatsiooni vastu asetatav detail nurgakujuline.

Vana ja uue hüdroisolatsioonikihi kokku liitmisel on eriti tähtis, et vana hüdroisolatsioonikiht oleks täelikult plaadisegust puhastatud; ja see töö võib vägagi täbaraks osutuda, kui hüdroisolatsioon on omal ajal pinnale kantud pikakarvalise rulliga.

Plaadisegu on hüdroisolatsioonikihilt parim eemaldada ettevaatlikult lihvides ja töö viimistlus teha vee ja käsna või kaltsuga. Kui plaadisegu jääb karvase rulli tekitatud hüdroisolatsioonikihi pinnakonarustesse, võib see luua vee jaoks tee uue ja vana hüdroisolatsioonikihi liitekohas kuni alusmaterjalini välja. NB! Kui niiskus pääseb aluspinnasse, levib see edasi üsna laial alal, tõstes aluspinnast lahti hüdroisolatsioonikihi ja tekitades niiskuskahjustusi!

Kohtades, kus tuleb uue ja vana hüdroisolatsioonikihi liitumine, tasub kahhelplaadid seinal enne nende lahti kangutamist purustada piisavalt väikesteks tükkideks. Tuleb olla ettevaatlik, et ei vigastataks veetõkkekihti.

Kiviseintega pesuruumis sujub kahhelplaatide eemaldamine ja hüdroisolatsiooni liitekoha tegemine üldiselt hästi. Kui aga seinad on plaatmaterjalist, on töö õnnestumine juhuse asi. Vana ja uue hüdroisolatsioonikihi liitmise puhul tasub hüdroisolatsioonimassi valmistajalt küsida täpseid juhiseid töö õnnestumiseks, aga ka sel juhul ei garanteeri toote valmistaja, kuivõrd veekindlaks ühendus saadakse.

Kui pesuruumi hüdroisolatsioon on kümne aasta vanune või vanem, võib olla mõttekam remontida kogu ruum kui teha seal paikamistöid.

 

Sarnased artiklid