Probleem | Maasoojuspump elektrivõrgu häirijana

TM Kodu&Ehitus
Tihtipeale vahetatakse õliküttega majades vana küttekatel välja maasoojuspumba vastu, mispuhul aga elektrivõrgus tekib oluline lisakoormus. | Shutterstock

Seni on vähe kuulda olnud maasoojuspumpade tekitatud häiretest elektrivõrgus. Lisaks võib see seade tööle lülitudes ületada kinnistu elektrilepingus määratud voolukasutuse, mispuhul on tegemist lepingu rikkumisega.

Sobivates tingimustes võivad maasoojuspumbad tekitada voolukõikumist, mis tuleneb pidevalt sisse-välja lülituva seadme tekitatud kiirest koormusemuutusest elektrivõrgus. Probleemil on kaks külge. Voolukõikumine tekitab maasoojuspumba omaniku majas või naabermajades häirivat elektrivalguse kõikumist lampides ja tihtipeale on ka nii, et seade ületab sisse lülitudes tihti ka elektriliitumislepingus (nt 25 A) märgitud vooluhulga.
Sellisel juhul on pumba omanik enesele teadmata süüdi võrgufirmaga tehtud lepingu rikkumises. Kui vooluvõrgus tekib probleeme, peavad elektrivõrkude firmad rakendama meetmeid olukorra lahendamiseks.
Eriti just harva asustusega piirkondades paigaldatud elektrivõrgud ei vasta alati majapidamistes kasutatavate seadmete, nagu ka maasoojuspumpade tekitatud hetkelisele ülekoormusele.

Üha kasvav probleem
 

Tänapäeval valib suur hulk eramuehitajaist küttesüsteemiks maasoojuse. Olgugi et uute eramute ehitusbuum on vaibunud, leidub veel paljudes eramutes õliküttesüsteeme ja veelgi enam elektrikütet – need aga ongi maasoojussüsteemide müüjate sihtrühm lisaks uusehitistele. Konkurents klientide saamisel on tugev ja selliselt pakutava seadme tekitatud probleemidest elektrivõrgus vaevalt et maasoojuspumpade kaupmeeste suust midagi kuuleb.
Maasoojuspumpade levik on suurendanud voolukõikumiste hulka elektrivõrgus ja selle tõttu ka majapidamistes. Probleem on selles, et maasoojuspumbad tarbivad käivitumisel suurt vooluhulka ja sisselülitumisi on tihedalt, mis võib nii maasoojuspumba omaniku majapidamises või ka naabrite juures tekitada elektrivalguse tugevuse kõikumist.

Tihtipeale vahetatakse õliküttega majades vana küttekatel välja maasoojuspumba vastu, mispuhul aga elektrivõrgus tekib oluline lisakoormus. Olemasolev elektrivõrk ei ole arvestatud nii järsu voolutarbimise suurenemise jaoks ja seetõttu tekib kergesti probleeme. Voolukasutuspiirang on maasoojuspumpadel olnud kesine või on see üleüldse puudunud. Tähelepanuväärne on seegi, et pumbad oma täisvõimsusel ja osalisel võimsusel mõjuvad elektrivõrgule erinevalt.
Parim lahendus, vältimaks maasoojuspumpade tekitatud voolukõikumisi, on valida seade, millel on juba standardvarustuses ka inverter.

Sarnased artiklid