Millised hinnad ootavad meid algaval küttehooajal?

Ants Vill
Shutterstock

Elektri, gaasi ja muude kütmiseks kasutatavate energiakandjate ning küttematerjalide müüjad ennustavad, et ehkki hinnad sügise saabudes tõusevad, jäävad need tugevasti madalamaks kui eelmisel küttehooajal. Enim mõjutab kogu sektori hindu maagaasi hind, sellega on tihedalt seotud elektrihind, mis teisest küljest on aga meie piirkonnas seotud taastuv- ja tuumaelektri tootmisega.

Kõik mäletavad, kuidas möödunud hooajal ühtäkki ja ootamatult hakkas tõusma maagaasi hind, see ajas kohe ka kõrgustesse elektri hinna. Selliseid hinnatasemeid polnud kunagi varem olnud, rahakotil on armid siiani. Põhjus – Venemaa oli 2021. aastal alustanud, esialgu veel salajast, energiasõda Euroopa vastu. Maagaasi tarneid piirati väga mitmesugustel ettekäänetel. Nii olidki Euroopa gaasihoidlad peaaegu tühjad, kui talv tulema hakkas. Aga kui pole gaasi, siis napib ka selle abil toodetavat elektrit, õppisid eurooplased Venemaa sunnil karmi tõde. Meil tõusid hinnad samuti, siis pandi käima vahepeal seisatud põlevkiviga köetavad soojuselektrijaamad, ka saadi käima veeldatud maagaasi uued tarneahelad. Palavikulise tegevuse märgiks jäi meile ka ennaktempos rajatud Paldiski maagaasi terminal, mida käima ei ole saadudki.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid