Otsid korralikku katusemeistrit? Viited tausta kontrollimiseks

kodus.ee
Katusemeister peaks ikka oma tööd tundma ja oskama. | Shutterstock

Selleks, et uus katus peaks vastu kogu eluea, peab lisaks materjalidele olema kvaliteetne ka paigaldustöö. Kuna ehitajatel on talvel tavaliselt vähem tööd, tasub kevadiseks katusevahetuseks hakata hinnapakkumisi võtma juba praegu. Monieri piirkonna müügijuht Erkki Tepper annab nõu, kuidas leida korralikku katusemeistrit jamilliseid andmeid võiks siinjuures kontrollida.

Katuse paigaldaja valimisel on abiks kontrollküsimused, millest nii mõnelegi saab vastuse arvuti tagant lahkumata.

* Kas konkreetsel firmal on üldse õigus ehitusteenust pakkuda? Ehitus on erinõuetega tegevusala, millega tegelemiseks peab ettevõte olema kantud majandustegevuse registrisse. Selleks peab ehitusfirmas tööl olema kutsetunnistust omav vastutav ehitusspetsialist. Majandustegevusteate esitanud ehitusfirmade kohta saab päringu teha sellel veebilehel.

* Kas ettevõttel puuduvad võlad? Võlg ei tähenda tingimata, et ehitaja töö on ebakvaliteetne, kuid kahtlusi maksevõimes tekitab see kindlasti. Seetõttu võiks koostööpartnerina alati eelistada võlavabasid ettevõtteid. Maksuvõla olemasolu saab kontrollida maksu- ja tolliameti veebilehel ja krediidiraportit tellida näiteks siit.

* Kas ehitaja tasub ausalt tööjõumakse? Kui ettevõte on deklareerinud ehitajate töötasuna miinimumpalga, pole asjad selles firmas korras ning usaldusväärsus on kaheldav. Kvartaalselt tasutud tööjõumaksud on avalikustatud sellel veebilehel

* Kas katusemeister on seni teinud korralikku tööd? 100% paikapidavat vastust sellele küsimusele on raske saada, ent guugeldamine aitab terad sõkaldest eraldada. Kui mõne ettevõtte paljud kliendid on olnud rahulolematud, siis tõenäoliselt on sellest ka ehitusfoorumites, sotsiaalmeedias või mujal internetiavarustes juttu. Kui kurtjaid on mitmed, siis ilmselt on ehitustöö kvaliteedis pidevalt vajakajäämisi.

* Kas ehitaja tuleb enne pakkumise tegemist objektiga tutvuma? Üldjuhul ei saa teha täpset hinnapakkumist ilma kohapeal käimata. Vastasel juhul võib pakkumine sisaldada puhvreid võimalike ootamatuste tarbeks või proovitakse hiljem kliendile esitada lisaarveid.

* Kas hinnapakkumine on arusaadavalt lahti kirjutatud? Ehitaja peab tegema hinnapakkumise sellisel kujul, et tööde etapid, mahud ja kasutatavad materjalid on arusaadavad ka ehituskaugele inimesele. Kui midagi jääb segaseks, tuleks seda ehitajalt üle küsida. Soovitusi katuse hinnapakkumiste võrdlemiseks leiab siit. 

 * Kas ehitusfirmal on konkreetse katusematerjali paigaldamise oskus? Selle kontrollimiseks tasub katusematerjali maaletoojalt küsida, kes on nende volitatud paigaldajad (täiendavat usaldust tekitab ehitusfirma kuulumine Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liitu). Oluline on, et ehitaja oleks läbinud tootja paigalduskoolituse – selle kohta antakse osalejatele alati ka tunnistus.

* Kas ehitaja soovib kirjalikku töövõtulepingut? Suulise kokkuleppe alusel töötamine on küll juriidiliselt võimalik, ent seda ei saa mingil juhul soovitada. Kirjaliku lepingu sõlmimisel on üheselt selged töö hind ja maksetingimused, tähtaeg, garantii ja muud detailid, mis loovad eelduse, et ka paigaldustöö tuleb kvaliteetne. 

* Kas ehitajal on nõus katusepaigalduse hinna lepingus fikseerima? Kui ehitusettevõte soovib arveldada tööks kulunud aja alusel, näitab see ebapädevust ajakulu hindamisel, mis omakorda ei anna mingit kindlust töö kogumaksumuse osas. Loomulikult võib vana katuse eemaldamisel ilmneda lisatööde vajadus (näiteks kahjustunud katusekonstruktsioonide parandamine või soojustuse vahetamine), ent nende ulatus, töötunni maksumus ja muud detailid tuleb lepingusse lisada. 
 
* Kas ehitaja on valmis loobuma ettemaksust? Enne töö algust tasumist tuleks vältida. Kui see ei ole võimalik, siis võiks tasuda ehitusplatsile toodud materjalide eest vastavalt müügiarvetele.  Tellija vaates on mõistlikum jagada töö etappideks ning tasuda osade kaupa vastavalt tööde üleandmisele.

* Kas ehitaja on valmis tõendama hinnapakkumises toodud materjalide kasutamist? Müügiarvete ja saatelehtede esitamine loob kindluse, et katusemeister on kasutanud täpselt neid materjale ja lisatarvikuid, mis sisaldusid ka pakkumises. Nimelt on ette tulnud, et ehitusettevõte on töö käigus asendanud pakutud aluskate või lisatarvikud odavamate analoogidega, mis ohustab tootjapoolse garantii kehtivust. Enne nende tõendite esitamist ei tohiks katusepaigalduse eest tasuda või viimast osamakset teha. 

Uue katuse paigaldaja tasub valida ainult nende ehitusettevõtete seast, kelle puhul saab kõigile eelpool toodud küsimustele vastata jaatavalt. Lisaks tasub ehitajalt küsida infot seni tehtud tööde kohta ning võimalusel mõni varasem klient läbi helistada, et uurida töö kvaliteedi, tähtaaegades kinnipidamise ja üldise koostöökogemuse kohta.

Millisest materjalist ja kuidas katust ehitada, sellest loe lisaks siit.
Kui paks lumekiht tohib talvel katusel olla, sellest loe siit.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid