Mõni küdooniapuu kasvab Eestiski. Mis vahe on küdoonial ja ebaküdoonial?
Kaja Kurg
Aroomikate viljadega küdooniast sai kultuurtaim üle 4000 aasta tagasi. | Shutterstock

Oivaliselt lõhnavat saaki kasvatava hariliku küdoonia jaoks on meie talved liiga külmad, siiski on siin-seal õnnestunud puul suureks sirguda ja vilju kandma hakata.

Harilik küdoonia (Cydonia oblonga) on viljapuu, mille viljadeks on küdooniad ehk aivad. Viimane nimetus on tulnud türgi keelest ning varem kutsutigi meie kandis vilju pigem niimoodi.

Harilik küdoonia on oma perekonna ainus liik.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid