Vannitoa A & O | Veetõke ja ventilatsioon

TM Kodu&Ehitus
Märgades ruumides peab olema hea veetõke. | Shutterstock

Vannitoa või pesuruumi kestvust ei määra mitte valitud seinaplaadi värv, vaid ehituskvaliteet ja see, mis jääb ikkagi pealispinna alla.

Vesi ja niiskus rikuvad paljusid materjale, nagu puit ja puidupõhised ehitusplaadid, metall, kipssegud ning kipskartongplaat jne. Lisaks loob niiskus soodsa kasvulava hallitusele ning bakteritele ja halvendab konstruktsiooni soojapidavust. Välitingimustes põhjustavad tarindisse tungivad vesi ja niiskus lisaks ülaltoodule ka külmakahjustusi.

Vannitubades on enim kasutatav viimistlusmaterjal keraamiline plaat. Levinud arvamuse kohaselt on keraamiline plaat veekindel, nagu ka vuuk. Seega oleks justkui vee ja niiskuse sattumine plaadi taha konstruktsioonidesse takistatud ja probleem lahendatud. Keraamiline plaat võib olla küll veekindel – vesi ja niiskus ei muuda oluliselt plaadi omadusi –, kuid mitte veetihe. Samuti ei ole veetihe tsemendipõhine vuugitäide. Veetihe ehk vettpidav on materjal, mis ei lase vett endast läbi.

Et kaitsta märja ruumi seinu ja põrandat vee ja niiskuse eest, tuleb keraamilise plaadi alla kindlasti paigaldada spetsiaalne veetõke. Lisaks veetihedusele, mis on üsna hõlpsasti saavutatav, peab veetõke pakkuma kaitset ka veeauru eest. Kui veekoormus on duširuumis suhteliselt lühikest aega, st vesi jookseb maha ja trapist ära, siis liigne niiskus ehk veeaur jääb ruumi palju pikemaks ajaks. Seepärast olgu märgades ruumides peale veetõkke alati tagatud ka korralik ventilatsioon või tuulutus.

4 põhjust, miks peab märgades ruumides kindlasti olema hästitoimiv veetõke:

vee- ja niiskuskahjustuste vältimine ruumi pikaealisuse tagamiseks;

hallituse ja bakterite vältimine hügieeni ja kasutaja tervise huvides;

veeavarii korral endale ja naabritele tekkiva kahju minimeerimine;

niiskunud soojustuse ja tarbetu küttekulu vältimine.

Et veetõke tõesti tarindit kaitseks, peab see olema õigesti valitud ning korrektselt paigaldatud.

Aluspinnale vedelal kujul kantavad veetõkked võib jagada kolmeks:

polümeeridega modifitseeritud tsemendipõhised mördid;

polümeersed dispersioonpastad;

sünteetilisel vaigul põhinevad veetõkked.

Lisaks on olemas veetihedad ehitusplaadid ja mitmesugused rullmaterjalid.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid