Sädeluskaitse elektriohtude vastu

TM Kodu&Ehitus
Elektrijuhtmete sädelus võib tekkida ka siis, kui juhtme kaitseisolatsiooni on vigastatud. | Shutterstock

Mis on sädeluskaitse ja miks on see nii oluline? Eaton Electric SIA Baltikumi müügijuht Ragnar Roos ja ASi Esvika Elekter müügiinsener Ardi Loos toovad asjasse lähemalt selgust.

Sädeluskaitse on uut tüüpi kaitseaparaat, mis pakub kaitset elektriohtude vastu, mida senised kaitseaparaadid (rikkevoolukaitse, liinkaitselüliti ehk rahvakeeli kaitseautomaat) ei ole suutnud kuidagi pakkuda.
Alates elektri leiutamisest ja massilisest kasutuselevõtust on elektripaigaldistes olnud murekohaks, et ükski kaitse ei suuda tuvastada ei harukarbis ega juhtmetes või mõnes tarvitis halba elektriühendust. Halva kontaktühenduse korral juhtmetes olev elektrivool ei tõuse. Korras kaitseisolatsiooni korral ka ei leki. Samas aga tekib palju soojust, mis kujutab endast tuleohtu.

Kehv ühendus on kui takisti, mis aina kuumeneb. Kestva kuumenemise tulemusena see niigi juba halb kontaktühendus halveneb veelgi. Üsna pea võib ühendus olla nii halb, et see hakkab sädelema ning sellisel avariikohal on soojuseraldus veelgi suurem – lisaks niigi juba ohtlikule kuumustoimele on juba sädelemisest väga otsene tuleoht.  

Tänaseks veel üsna uus sädeluskaitse on elektrooniline kaitseaparaat, mis pidevalt jälgib juhtmetes voolavat vahelduvvoolu ning otsib vahelduvvoolu sinusoidil tavapärasest erinevat häiringut, mis on ainuomane sädelusele. Kui kaitseaparaat tuvastab tavapärasel siinusvoolul häiringu (kõrgsagedusliku voolu häiringu), katkestab ta elektriahela sarnaselt juba tuntud liinikaitselülitiga.
Sädeluskaitse on kõrgtehnoloogiline aparaat, mis peab täppisvalvet, kuid samas on ta piisavalt tark, et mitte rakenduda normaalsetest lülitustoimingutest tulenevate väikestele värelustele.
Elektrijuhtmete sädelus võib tekkida ka siis, kui juhtme kaitseisolatsiooni on vigastatud. Võib-olla otsest juhtmete vahelist lühist polegi veel tekkinud, kuid mingil olukorral võib kahe juhtme vahel siiski tekkida sädelus, sealt edasi aga tulekahju. Sädeluskaitse tuvastab ka selle mainitud olukorra ning tagab kaitse ja õhutuse.

 

Rikkevoolukaitse ja liinikaitselüliti
 

Täna juba tuntud kaitseaparaadid, näiteks liigvoolu- ja lühisekaitse – olgu selleks sulavkaitse või liinkaitselüliti –, ei suuda kuidagi kaitsta elektripaigaldist halva ühenduse või sädeluse eest. Nagu eelmainitud,  siis halva kontaktühenduse tõttu juhtmes edastatav vool tuntavalt ei tõuse. Seega ka liinikaitselüliti seda ei tunne ja seetõttu ei rakendu.

Teiseks täna laialt levinud kaitseaparaadi tüübiks on rikkevoolukaitse või rikkevoolukaitselüliti, mille töö on pidevalt valvata, et juhtmetes oleks tasakaal. Nii palju voolu, kui ühes elektrijuhtmes läheb elektritarvitisse, peab sealt mööda teist juhet ka tagasi tulema. Normaalses olukorras on erinevus null amprit. Rikke korral aga tekib erinevus ning kaitse rakendub.
Selline rikkeline olukord tekib, kui juhtme isolatsioon on lõhutud ning osa elektrivoolu saab liikuda mujale või kui näiteks inimene kogemata puudutab pingestatud elektrijuhti.

Rikkevoolukaitse on ülioluline kaitseaparaat kaitsmaks inimesi ja koduloomi elektrišoki eest. Laialt levinud liinkaitselüliti ei kaitse inimest elektri eest. Seda suudab ainult rikkevoolukaitse. Samas aga ei tuvasta rikkevoolukaitse olukorda, kus on tekkinud halb kontaktühendus ja sädelus. Sellises olukorras ei ole elektrisüsteemi tasakaal rikutud. Vool püsib ettenähtud kontuuris, kuid oht on alles.

 

Vajalik nagu turvapadi autos
 

Loodetavasti eespool kirjeldatu aitas mõista, et elektrisüsteemis on ohte mitmeid ning iga kaitse ja iga kaitseaparaat on vajalik just mingi konkreetse ohu vastu. Seega ei saa ühte ära jätta või eelistada teist. Tuleks justkui paigaldada kõik kolm kaitseaparaati.
Õnneks on täna edumeelsetel tootjatel ja laia valikuga edasimüüja laos olemas kaitseaparaadid, kus kõik neli ohtu on kontrollitud ja kaitstud (kaitse lühise ja ülekoormuse vastu, elektrišoki ning sädeluse eest). Seega täna piisab, kui paigaldada üks multifunktsionaalne kaitseaparaat iga väljuva kaabli/grupi kohta.  

Kui tuua võrdlusi autode maailmast, siis hästi tuntud liinikaitselüliti on justkui auto põrkeraud. Rikkevoolukaitse on justkui auto turvavöö, mis peaks inimest kaitsma. Sädeluskaitset võiks aga võrrelda auto airbag’iga, milleta tänapäeva Eestis autode müük on keelatud. Seega kui autode puhul on airbag elementaarne ja keegi meist ei taha vist autot ilma selleta, siis miks peaks keegi täna tahtma omale elektripaigaldist ilma airbag’ita?

Sarnased artiklid