Paroc uuendas üldehituseks mõeldud kivivilla tooteperekonda

Tootja

Kivivillatootja Paroc tõi turule uuenenud üldehituseks mõeldud kivivillaplaatide tooteperekonna, mis sisaldab valikut hoone kõikide oluliste tarindite soojustamiseks. Tarbijate valiku lihtsustamiseks lõi Paroc ka tootekompassi, mis aitab erinevatest universaalsetest lahendustest sobivaima leida.

Paroc uuendas universaalseid kivivillaplaate PAROC Ultra plus, PAROC Ultra, PAROC Solid ja PAROC Sonus. Tegemist on populaarsete lahendustega, mis sobivad nii sise- kui ka välisseinte, katuste, pööningute ja vahelagede soojustamiseks, tulekaitseks ning heliisolatsiooniks.

“Uus tooteperekond on komplekteeritud nii, et see sisaldaks kivivillatooteid hoone kõikide olulisemate mittekoormatud konstruktsioonide jaoks. Lisaks käib toodetega kaasas tootekompass, mis aitab sõltuvalt soojustatavast seinast valida endale just õige toode,” selgitas Paroci tegevjuht Kalev Kõnn.

Energiaefektiivsete majade ehituseks ja renoveerimiseks on tooteperekonnas olemas PAROC Ultra plus ja PAROC Ultra kivivillaplaadid, mille soojusjuhtivustegur λ on vastavalt 0,034 W/mK ja 0,035 W/mK.

“Tegemist on tihedamate kivivillaplaatidega, mis aitavad efektiivselt soojustada ning mida soovitame kasutada eeskätt välisseinte ning kaldkatuste soojustamiseks,” ütles Kõnn.

Heliisolatsooniks näiteks siseseintes sobivad uuest tooteperekonnast spetsiaalsed PAROC Sonus kivivillaplaadid, mille massi ja tiheduse suhe lubab ühtaegu kuluefektiivselt soojustada ning samas summutada maksimaalselt efektiivselt väliskeskkonnast tulevat müra. PAROC Solid on samuti mõeldud kasutamiseks hea heliisolatsiooni ja tulekindluse vajaduse korral.  Ka sobib PAROC Solid tuulutatavate seinte,  pööningute ja vahelagede soojustamiseks nii renoveeritavates majades kui ka suvilates ja ajutistes ehitistes.

Puhtast looduslikust kivimist valmistatud kivivillaplaatidel on hea soojapidamisvõime, helisummutusomadused ning villa soojustusomadused ei muutu ka selle märgudes. Lisaks säilitab kivivill aja jooksul oma vormi, tagades parima soojusisolatsiooni kogu ehitise eluea jooksul. Kõik kivivillatooted vastavad kõrgeimale tulekindluse euroklassile A1, mis tähendab, et see ei põle ning toimib seetõttu efektiivse tulekaitselahendusena.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid