Kui ehitad kodu – kes valvab kvaliteedi järele?
Ants Vill
Shutterstock

Omanikujärelevalve on ehituseaduse ja valitsuse määrusega pandud kohustus igaühele, kes vähegi suurema hoone rajamise ette võtab. Kauaaegne järelevalveteenuse osutaja Mait Lillemäe vahendab oma kogemusi.

Kõigepealt veidi terminitest. Ehitiste ehitusjärelevalve kohustus on seadusega pandud kohalikele omavalitsustele, omanikujärelevalve on ehitajale seadusega pandud kohustus (vt ehitusseaduse § 20: Ehitise omanikujärelevalve: (1) Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve ehk omanikujärelevalve. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele.

Edasi lugemiseks

Esimene kuu 0.99€, edaspidi 2.99€ kuus

Sarnased artiklid