Kas terrassist tohib teha veranda?
Priidu Pärna
Terrassi sulgemise puhul tuleb järgida nii kaasomanike õigusi reguleerivaid seadusi kui ehitusseadustikku. | Shutterstock

LUGEJA KÜSIB: Elan väikeses vanemat tüüpi ridamajas, kus iga elaniku kasutuses on ka üheksaruutmeetrine terrass. Mõtlesime, et tore oleks see pind kasutusele võtta verandana. Kui see ruum lasta teha üleni klaasist, siis kas peaks ettevõtmist kellegagi kooskõlastama? Kas miski muutuks, kui ainult seinad oleksid klaasist ja katus muust materjalist?

Terrasside ja rõdude kinniehitamine on kortermajades ning ridaelamutes oluline küsimus. Sellise muudatusega võib muutuda ehitise välisilme ja ühtlasi kogu ehitise turuväärtus. Ridaelamu terrass on kogu aeg olnud omaniku ainuvalduses ja nii on kiusatus muuta see verandaks. Terrassi sulgemise puhul tuleb järgida nii kaasomanike õigusi reguleerivaid seadusi kui ehitusseadustikku.

Nimelt on krunt, elamu vundament, välisseinad (välisilme ehk fassaad), trepikojad, tehnosüsteemid ja katus kõigi korteriomanike kaasomandis. Kaasomandit saab muuta ja ümber ehitada reeglina vaid kaasomanike kokkuleppel või erandina enamuse häältega, kui otsustatakse hoonet renoveerida ning energiatõhusust parandada. Rõdu kinniehitamist ja klaasimist, samuti terrassi kinniehitamist ja klaasimist või verandaks muutmist tuleb pidada seega tegevuseks, mida ei saa omanik üksinda otsustada. Ka akende vahetamine  vajab seaduse mõttes teiste omanike heakskiitu. Tegelikus elus me näeme kahjuks muud praktikat: muudetakse omavoliliselt akende kuju, ruudustikku, rikutakse fassaade rõdusid kinni ehitades jne. 

Loomulikult võib majas olla üldine kokkulepe, et iga korteri omanik võib mainitud muudatusi teha ja seda enda kulul, järgides teatud reegleid. Tihti on omanike vahel kokku lepitud notariaalne kasutuskord, mis sätestab parkimiskohtade ja rõdude-terrasside kasutamist ning  omaniku õigusi nende alade renoveerimisel. Sellise kasutuskorra saab kanda ka kinnistusraamatusse. Kui konkreetne ridaelamuboks on oma iseseisva kinnistuga, siis ei vaja omanik terrassi ümberehitamiseks teiste naabrite nõusolekut.

Eraldi küsimus on, kas rõdu või terrassi sulgemine vajab ka kohaliku omavalitsuse kui ehitusjärelevalveasutuse teavitamist või nõusolekut. Kui selline tegevus muudab hoone piirdekonstruktsiooni, siis vajab see ehitusseadustiku kohaselt ehitusteatise esitamist kohalikule omavalitsusele. Minu soovitus on eelnevalt konsulteerida omavalitsuse ehitusspetsialistiga.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid