Igal majal peab olema kasutusluba!

Kristjan Arunurm
Shutterstock

Kasutusloata maja ei pruugi olla ohutu ning seda ei saa naljalt müüa ega pantida. Aga kuidas kasutusloa saamine välja näeb?

Enne hoone kasutusloa andmist kontrollitakse, et ehitatud hoone vastaks kehtivale üld- ja detailplaneeringule ning ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektile. Seejärel veendutakse, et see on püstitatud ehitisele ette nähtud nõuete järgi ja seda võib kasutada.

"Korras peab olema elektrisüsteem ning kütteseadmed kontrollitud ja hooldatud. See kehtib nii uue kui ka vana maja puhul, mistõttu ei erine spetsialistidele seatud pädevusnõuded. Ainus erinevus, et vanemate hoonete puhul kontrollitakse seaduse nõuetele vastavust ehitamise ajal kehtinud normide alusel," selgitab Vanamaja kaubamärki esindava ettevõtte Maverick juhataja Elvo Themas.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid