Elulõngade kirju maailm. Kumb on vastupidavam - suureõieline või väikeseõieline elulõng?
Jüri Annist
Elulõngad kaunistavad igat aeda. | Shutterstock

Elulõngade (Clematis) arvuka pere võib laias laastus jagada kaheks: suure- ja väikeseõielised. Tavaliselt seostub sõna „elulõng” ikka nende esinduslikumate, suureõielistega. Üleni õitega kaetud elulõng on omaette vaatamisväärsus. Sama vägevat õite massi ei suuda ükski teine liaan välja pakkuda. Need on saadud erinevate liikide või sortide ristamise või vabatolmlemise kaudu.

Suureõielistel elulõngadel on mitu väga suurt plussi. 

1. Sorte on arutul hulgal kõikvõimalikes õievärvides. Kindlasti leiad nende hulgast enda aeda täpselt sobiva õietooniga sordi.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid