Kodu kauniks reglement

KODU KAUNIKS REGLEMENT

Kodu Kauniks on avalik konkurss Eesti kodu- ja aiaomanikele, mille käigus hinnatakse kodusid ja aedu, lähtudes esteetilisuse, ökonoomsuse ja funktsionaalsuse printsiipidest. Tunnustamist leiab iga osavõtja; parimad pälvivad märkimisväärse rahalise väärtusega auhinnad.

Korraldaja: ajakirja Kodu & Aed kirjastaja Ühinenud Ajakirjad OÜ

Eesmärgid: arendada Eesti kodu- ja aiakultuuri ning jäädvustada seda sõnas ja pildis; tunnustada parimaid ning jagada avalikkusele head eeskuju ja kogemusi.

Kategooriad, korraldus ja auhinnad:

 • Konkursil on kaks põhikategooriat: kodu ja aed.
 • Lisaks kahele põhikategooriale antakse välja preemia aiakultuuri edendamise eest, mille määrab žürii ühele või enamale inimesele esitatud kandidaatide hulgast.
 • Žürii valib kõigi osavõtjate hulgast välja finalistid. Iga finaali arvatud kodu ja aeda külastavad žürii esindajad ja professionaalne fotograaf. Külaskäigust teavitatakse peret ette ja lepitakse kokku sobiv aeg; selle jooksul soovitakse kohtuda pererahvaga ning pildistatakse kodu ja/või aeda.
 • Pärast finalistide külastusi valib žürii ühise arutelu käigus auhinnasaajad. Auhinnad ja summad jagatakse vastavalt žürii otsusele. Auhinnad on kas rahalised või kinkekaardid.
 • Kinkekaardina jagatavaid auhindu rahas välja ei anta. Rahalise auhinna summalt arvestatakse enne väljamaksmist maha tulumaks.
 • Auhinnad antakse üle Tallinnas novembri lõpus/detsembri alguses toimuval pidulikul vastuvõtul, kuhu on kutsutud kõik konkursil osalejad ja sponsorite esindajad. Kõigile osalejatele saadetakse aegsasti kirjalik kutse, kus on kirjas vastuvõtu täpne aeg ja toimumiskoht.
 • Kõik osalejad pälvivad tunnustava kingituse; kõik finalistid pälvivad lisaks diplomi ning finalistipreemia.

Žürii koosseis:
Ajakirja Kodu & Aed esindajad; sisekujundaja ja aiandusspetsialist; koostööpartnerite esindajad.

OSAVÕTT

 • Osavõtjateks arvatakse kõik, kes on saatnud ajakirjale Kodu & Aed kas posti teel või digitaalselt sooviavalduse osaleda võistlusel Kodu Kauniks, lisades sellele kontaktandmeega varustatud kaaskirja ning fotod oma kodu ja/või aia üldilmest.
 • Juhul kui kodu või aia esitab konkursile soovitaja, mitte omanik ise, arvatakse see osavõtjaks üksnes omaniku nõusolekul.

Osavõtu tingimused
Kodu Kauniks osalemiseks sooviavalduse esitamine tähendab nõustumist alltoodud tingimustega:

 • Kõiki finaliste kajastatakse ajakirjas Kodu & Aed. Et teavitada avalikkust konkursist ja selle tulemustest, võivad finaliste kokkuleppel Kodu Kauniks korraldajaga kajastada ka muud meediakanalid (trüki- ja veebimeedia, raadio ja televisioon).
 • Eesmärgiga teavitada avalikkust konkursist ja selle tulemustest kaasneb auhinna vastuvõtmisega kohustus kooskõlas korraldajaga suhelda meediakanalite esindajatega ja vajadusel võimaldada kodu või aia kajastamine ka muudes meediakanalites (trüki- ja veebimeedia, raadio, televisioon).  
 • Osa võtta võivad kõik kodud ja aiad, millest ei ole konkursi toimumisaastal ega sellele eelneval aastal avaldatud Eesti trükimeedias illustreeritud artiklit.
 • Juhul kui korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti, jääb ajakirjale Kodu & Aed võrreldes Eesti muu trükimeediaga eesõigus avaldada finaali arvatud kodust või aiast artikkel konkursi toimumisaastal ja tulemuste väljakuulutamisele järgneva 12 kuu jooksul; vajaduse tulles kohustub osavõtja sellest ise teiste väljaannete esindajaid teavitama.
 • Osavõtja on kohustatud korraldajat teavitama, kui ta võtab samal aastal osa ka mõnest teisest sarnasest konkursist.
 • Konkursil auhinnad välja pannud firmade töötajad võivad konkursil osaleda, kuid nad ei saa kandideerida oma tööandja välja pandud auhinnale.
 • Osavõtutingimuste rikkumisel on korraldajal õigus osavõtja konkursilt välja arvata ja auhinda mitte üle anda.
 • Kodu Kauniks konkursi raames toodetud materjalid (sh fotod) kuuluvad Ühinenud Ajakirjadele, neid on õigus korduvkasutada nii sisu- kui ka reklaammaterjalidel kõikides Ühinenud Ajakirjade väljaannetes (sh veebiväljundid).
 • Kõiki konkursil osalemisse puutuvaid tingimusi ning andmete töötlemist reguleerivad Ühinenud Ajakirjade üldised kasutustingimused, millega saab tutvuda siin www.ajakirjad.ee/tingimused
 • Konkursil osalemisega kinnitab osaleja, et ta on tutvunud nii üldtingimustega kui ka käesoleva reglemendiga.