tala.jpg

Küüni taastamine Natturi külas Lahemaal. Üks esimesi töid on seinad loodi ajada. | Tootja/Marike Laht