shutterstock_1039097500.jpg

Muruniidukit tuleb pärast töö lõpetamist puhastada, sest happeline sodi kahjustab korpust. | Shutterstock