lubivärvimine

Töövahendina kasuta lubjaharja või lubjapintslit. | Rakennusmaailma