klassinen_15_size_1400x1154.jpg

Reegel, millest lähtuda ja omatahtsi natuke kõrvale hiilida: all on sahtlid, üleval riiulid. | Tootja