fassaad2.jpg

Suurte pindade värvimisel kasuta kindlasti ühe partiinumbriga värvi. | Jüri Roots