Sipelgatest vabanemine nõuab väga palju kannatust. Milliseid tõrjevõtteid kasutada?
Mari Lall
Rautsikud ei ole kaitse all. | Shutterstock

Türgi vanasõna soovitab: „Kui su vaenlane on sipelgas, siis näe temas elevanti.” Seda võib tõlgendada ka nii: sipelgate peletamise ja tõrje puhul pole ettevaatus kunagi liiast.

Nii taimset kui loomset toitu tarbivad sipelgad on õigupoolest väga kasulikud putukad. Üks kuklasepesa suudab näiteks suvega ära hävitada kuni 80 kg kahjurputukaid, nende vastseid, nukke ja mune ning puhtana hoida u ¼ ha metsa.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid