NÄIDE | Kuidas arvutada kodus vajaminevat soojusvõimsust

Taavi Oruväli
Ruumi küttevajaduse saab välja arvutada lihttsalt ka ise. | Shutterstock

Kuidas saada teada ruumi küttevajadus? Esmase ülevaate saamiseks sobib lihtne valem. 

Põhivalem


V x ΔT x K = kcal/h
V – Küttepiirkonna ruumala (laius x pikkus x kõrgus) m³.
ΔT – Välistemperatuuri ja soovitud sisetemperatuuri vahe (°C).
K – Hajumiskoefitsient.
 

Selgitus


V= Laius 4 m, pikkus 12 m, kõrgus 3 m, köetava piirkonna ruumala = 144 m³
ΔT = Välistemperatuur -5°C, soovitud sisetemperatuur +18°C, temperatuurivahe T = 23 ºC
K = Selle teguri määrab konstruktsiooni ja isolatsiooni tüüp

K=3,0-4,0 puidust või profiilplekist lihtehitis - isoleerimata.

K=2,0-2,9 lihtkonstruktsioon, ühekordne tellissein, lihtaknad, lihtkatus - nõrgalt isoleeritud.

K=1,0-1,9 standardne konstruktsioon, kahekordne tellissein, mõned aknad, standardne suletud katus – mõõdukalt isoleeritud.

K=0,6-0,9 kaasaegne konstruktsioon, topeltisolatsiooniga tellissein, mõned kahekordsed pakettaknad, paks alussokkel, 
hästi isoleeritud katusematerjalid – hästi isoleeritud.


Näide: vajalik soojusvõimsus


144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h

(V x ΔT x K = kcal/h) 

1 kW/h = 860 kcal/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kW/h = 3412 Btu/h

1 Btu/h = 0,252 kcal/h

Sarnased artiklid