Miks õunapuu ühel aastal kannab vilju ja järgmisel ei anna midagi?
Väino Eskla
Üleaastane viljakandvus tekib tavaliselt siis, kui puu on aastaid lõikamata ning võra väga tihedaks läinud. | Shutterstock

Paljudel õunasortidel kipub koos saagi suurenemisega tekkima viljakande perioodilisus, s.t ühel aastal on puu õunu kuni okste murdumiseni täis, järgmisel kevadel aga näitab meile vaid üksikuid õisi. 

Tõsi, perioodilisus võib olla sorditi üsna erinev, selle kohta saab teavet põhjalikumast sordikirjeldusest.

Üleaastane viljakandvus tekib tavaliselt siis, kui puu on aastaid lõikamata ning võra väga tihedaks läinud.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid