Kas õlivärv on ikka hingav ja sobib umbsesse konstruktsiooni?
TM Kodu&Ehitus
Värviteema peavoolus on tehtud suuri edusamme, et välja töötada keskkonnale ja maalrite tervisele kahjutumaid värvilahusteid. | Shutterstock

Traditsiooniliste õlivärvide plussiks loetakse seda, et need on nn hingavad ehk õhku läbi laskvad ja seetõttu väidetakse, et õlivärvid sobivad ka ilma tuulutuspraota konstruktsioonide värvimiseks.

Palkseinte ja välise laudvoodri puhul on traditsiooniliste värvide eeliseks see, et need kaitsevad hoone välispinda sademevee eest. See asjaolu on tõestunud vanade õlivärviga värvitud majade välisseinte uurimisel – puit on ilma veekahjustusteta. Seega on traditsioonilised õlivärvid on õhku läbilaskvad just sel määral, nagu puidu jaoks vaja.

Tegelikult on siiski üsna raske määratleta, mida tähendab hingav värv. Kuna pinnakattematerjali hingavuse all mõistetakse seda, et kuivõrd hästi vastav materjal veeauru läbi laseb, siis väide, et mingi pinnakattematerjal on hingav, tihtipeale paika ei pea. Puitu vee eest kaitsvatest traditsioonilistest värvidest eristuvad mineraalõlipõhised värvid. Uuringute põhjal on teada saadud, et mineraalõlide baasil valmistatud värvide veeauru läbilaskvus on parimatel juhtudel sarnane akrülaatvärvidega.

Mille tõttu mineraalõlivärvide veeauru läbilaskvus nii hea on, ei ole suudetud veel täie kindlusega selgeks teha. Ilmselt tekitab värvi kuivamise ajal sellest haihtuv petrool värvipinnasse poore, mille kaudu veeaur välja pääseb. Traditsiooniliste värvide soosijate hulgas on levinud ka selline mõte, et traditsioonilise värvi hingavuse all mõeldaksegi veeauru läbilaskvuse asemel vee kui sellise sidumist ja läbivust; ja kahjuks ka sellele arusaamale värvide suhtes uurimuslikke tõestusi ei ole leida.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid