Jurist annab nõu: mida teha, kui naabri koer pidevalt haukumisega häirib?

Priidu Pärna
Omanike Keskliidu esimees
Loom ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada. | Shutterstock

Lugeja küsib: Minu naabril on koer, kes pidevalt haugub ja häirib normaalset elu. Vahel on ta ka agressiivne. Eriti hullunud oli koer hiljutiste pühade ajal, kui pidevalt lasti rakette. Kas mul on õigus naabrilt nõuda koerapidamise lõpetamist või kelle poole sellises küsimuses pöörduda?

Koerte ja kasside pidamise kohta peab kohalik omavalitsus kehtestama vastavad eeskirjad. Need võivad omavalitsuseti veidi erineda.

Näiteks Tallinnas kehtib eeskirja järgi põhimõte, et koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine ja teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.
Samuti ei tohi loom häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada. Nende eeskirjade järgimist peab tagama omavalitsus, kes võib ka kohaldada loomaomaniku suhtes rikkumise korral trahvi kuni 400 eurot. Kui aga koer tekitab varalist kahju või tervisekahjustusi, võib trahv olla kuni 800 eurot.

Kinnisvaraomanikul endal on samuti naabri vastu nõudeõigus, mis tuleneb asjaõigusseaduse paragrahvist 143. Selle sätte kohaselt võib nõuda naabrilt, et tema kinnistult ei leviks sellised püsivad mõjutused, mis kahjustavad oluliselt kinnisasja kasutamist. Sellise nõude saab panna maksma ka kohtu kaudu. Pidev koerte haukumine või ka näiteks mesilaste pidamine võib selliseks keelatud mõjutuseks olla.

Mis puudutab koeri hullutavate rakettide laskmist, siis siin kehtib korrakaitseseadus, mille kohaselt on ajavahemikus kella 22.00–6.00, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00–7.00, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
Piirangud ei kehti meie rahvuspühadel ehk ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari või 24. juunit. Korrakaitseseaduse nõuetest kinnipidamist peavad jälgima politseinikud ja omavalitsuse ametnikud.

Sarnased artiklid