Kui ridaelamu naaber ei taha oma õue eest hoolt kanda...
Kodu&Aed
Mitte kõik naabrid ei taha alati ühtviisi oma õue eest hoolt kanda. | Shutterstock

Mida teha, kui ridaelamu üks naabritest ei taha oma õueesise eest hoolt kanda? Mida saavad teised naabrid sel puhul ette võtta? 

Murelik lugeja kirjutab: "Elan ridaelamus, kus igal korteril on mõttelise osana krundist kasutada väike maalapike, kokkuleppeliselt siis tema boksi ette jääv osa. Mõni kasvatab seal lilli, mõnel on lapse liivakast, mõnel aiakiik. Üks naabritest on paraku sellise hoiakuga, et loodus ise teab, kuidas parem on: ta ei rohi ega hoolda oma põõsaaluseid – nõgesed ja naadid vohavad, maha kukkunud oksad peavad ise vaatama, kuidas mullaks saada … Ilus see pole ja umbrohi levib ka. Kas teistel naabritel on õigus teda kohustada n-ö oma aeda harima?"

Vastab Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna.

Ridaelamute puhul on sageli krunt kõigi boksiomanike kaasomandis ja omanike vahel kehtib (suuline) kasutuskord, kes millist õueala kasutab. Sellise korra saab kanda ka kinnistusraamatusse, kui kokkulepe vormistada notari juures. Registrisse kantud kasutuskorra eelis on see,  et omanike vahetumisel ei teki vaidlusi kasutuskorra osas.

Kasutusõiguse teostamisel tuleb lähtuda algselt kokkulepitust, kuid sageli ei ole need kokkulepped olnud piisavalt detailsed. Kui kaasomaniku tegevus või tegematus häirib teisi omanikke, siis saab nõuda asjaõigusseaduse §72 lõike 5 kuldreegli järgi, et kaasomandis oleva asja kasutamine toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele, sealjuures peavad kaasomanikud käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt ning hoiduma teiste kaasomanike õiguse kahjustamisest.
Samu põhimõtteid sisaldab ka korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriomanik on kohustatud kaasomandit kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele ületaks omandi tavakasutusest tekkivaid mõjusid (KrtS §30 lg1).

Kokkuvõtvalt sõltub asja lahendus sellest, kas krundiosa hooldamata jätmist võib vaadelda teiste omanike huvide rikkumisena ja kas krundi hooldamist peetakse tsiviilkäibes tavaliseks mõistlikult käituvate isikute puhul. Kuna ridaelamu krunt on kõigi kaasomandis, siis antud juhul on krundiosa minimaalselt hooldamata jätmine vastuolus teiste kaasomanike õigustatud huvidega ja üldiste tsiviilkäibe arusaamadega. Teisiti oleks olukord siis, kui iga ridaelamuboksi alla on välja mõõdetud iseseisev krunt – sel juhul otsustab iga omanik ise, mida enda ainuomandiga teeb.

Sarnased artiklid